EGIPT    -   www.synaj.com

SYNAJ    *   REJS PO NILU    *   HURGADA - MARSA ALAM    *   NURKOWANIE
INFO TURYSTY    *   MAPY, POGODA    *   BEZPIECZEŃSTWO    *   EGIPT STAROŻYTNY

WCZASY - WAKACJE - INFORMACJE
STAROŻYTNY-EGIPT STAROŻYTNY
EGIPT
Egipt - historia Synaj - historia Exodus Kobiety, uroda Sennik Egipski
Piramidy Egipskie Obeliski Egipskie Grobowce Dolina Królów Teby, Dolina Królowych Mitologia Egipska
Faraonowie Królowe Mumie Egipskie Hieroglify Egipskie Muzea

EGIPT:
MORZE CZERWONE - Red Sea MORZE CZERWONE
Starożytny - Egipt EGIPT STAROŻYTNY
Informacje - Egipt INFORMACJE DLA TURYSTY
WAKACJE W EGIPCIE WAKACJE W EGIPCIESynaj SYNAJ
Rejs po Nilu - Egipt REJS PO NILU
HURGADA - Egipt HURGADA
Mapa - Egipt MAPY, POGODA
Mapa - Egipt KUCHNIA EGIPSKA

Co zabrać? - Egipt Co zabrać?
do Egiptu

Sharm El Sheikh - Synaj Sharm El Sheikh
Fotogalerie, informacje

Abu Simbel - Egipt Abu Simbel
Fotogalerie, informacje

Kair - Egipt Kair
Giza, Piramidy

Nurkowanie - Egipt Nurkowanie Snorkowanie
Morze Czerwone


Nurkowanie - Egipt Miejsca nurkowe

Wspomnienia z Egitu Wspomnienia z Egitu
Nadesłane relacje


SMS - Bramka Bramka SMS

Wyślij swoje wspomnienia z Egiptu Współpraca, napisz teraz!
Pisz do nas, pokaż swoją fotorelację z Egiptu

Baterie SLA

Last Minute
Egipt - oferty Last Minut


Ryby - Atlas ryb, Red Sea Fish Guide Ryby
Atlas ryb
Red Sea Fish Guide


Ryby barwenowate -
Barweny - Mullidae

Ryby fistulkowate
Fistularia commersonii

Ryby garbikowate
Garbiki - Pomacentridae

Ryby hajdukowate
Szorstniki - Holocentridae

Ryby kosterowate
Kostery - Ostraciidae

Ryby latarnikowate
Latarnice - Priacanthidae

Ryby letrowate
Letry - Lethrinidae

Ryby lucjanowate -
Lucjany - Lutjanidae

Ryby luszczowate
Luszczyńce - Haemulidae

Ryby najeżkowate
Najeżki - Diodontidae

Papugoryby
Skarusowate - Scaridae

Ryby pokolcowate
Pokolce - Acanthuridae

Ryby rogatnicowate
Rogatnice - Balistidae

Ryby rozdymkokształtne
Tetraodontiformes

Ryby rozdymkowate
Rozdymki - Tetraodontidae

Ryby skorpenowate
Skorpeny - Scorpaenidae

Ryby strzępielowate
Strzępiele - Serranidae

Ryby ustnikowate
Chaetodontidae - Pomacanthidae

Ryby wargaczowate
Wargacze - Labridea

Ryby żagiewkowate
Żagiewki - Cirrhitidae

Inne ryby
Pozostałe gatunki

Gatunki niebezpieczne
Zagrożenia pod wodą

Piramidy Egipskie

Obeliski Egipskie

Grobowce Dolina Królów

Teby, Dolina Królowych

Mitologia Egipska

Faraonowie
Ramzes II
Totmes III,

Królowe
Nefertiti
Hatszepsut
Kleopatra

Mumie Egipskie
Egipska Księga Umarłych
Hieroglify Egipskie
Grobowiec Tutanchamona

Muzea Muzea Egipskie na świecie
Muzeum Egipskie w Kairze
Muzeum Egipskie w Londynie
Muzeum Archeologiczne Petrie w Londynie
Muzeum Egipskie w Berlinie
Muzeum Egipskie w Paryżu

Egipt - historia
Synaj - historia
Exodus

Sennik Egipski
Hieroglify Egipskie
STAROŻYTNY EGIPT
Ancient Egypt
STAROŻYTNY EGIPT

Hieroglify to potoczna nazwa starożytnego pisma egipskiego.
Nazwa Hieroglify wywodzi się z greki i oznacza święte znaki.
Tajemnicę pisma rozwiązał dopiero w 1822 roku francuski filolog Jean-Francois Champollion odczytując egipskie hieroglify na podstawie inskrypcji z Kamienia z Rosetty i analizy języka koptyjskiego. Niezwykle pomocne były materiały przywiezione przez przyjaciela Champollion-a architekta Jean Nicolas Kuyot-a z podróży po Egipcie jaką odbył w latach 1818-1819 oraz skopiowane inskrypcje z odnalezionego w 1815 roku obelisku z File.
Na słynnym kamieniu pochodzącym z czasów ptolomejskich /ok 196 r.p.n.e./ nazwanym od miejsca odnalezienia Kamieniem z Rosetty /obecnie al Raszid/ zachowały się inskrypcje o tej samej treści w trzech językach: hieroglificznym, demotycznym i greckim.
Kamieniem z Rosetty Treścią był dekret wydany przez kapłanów egipskich dla uczczenia faraona Ptolemeusza V.
Porównanie pozwoliło na ostateczne rozszyfrowanie hieroglifów.
Księga Champollion-a z 1824 roku "Zarys systemu hieroglificznego" zawiera całość osiągnięć uczonego opisującą budowę pisma.
Hieroglify starożytnego Egiptu odzwierciedlają znaki fonetyczne /fonogramy/do zapisu języka.
Struktura tego języka jest charakterystyczna dla języków afroazjatyckich, bazujących na rdzeniu spółgłoskowym gdzie samogłoski są pomijane.
Hieroglificzne znaki spółgłoskowe oznaczały jedną, dwie lub nawet trzy spółgłoski.
Oprócz fonogramów uzupełnieniem pisma były ideogramy - hieroglify o wartości obrazkowej.
Znaki te odzwierciedlały wyobrażenia przedmiotu lub czynnościi nie przenosząc żadnej informacji fonetycznej.
Ideogramy występują jako znaki pojedyncze lub podwójne.
Dopełnieniem starożytnego egipskiego alfabetu hieroglificznego były znaki objaśniające determinatywy.
Zanaki te umieszczane były obok słów-obrazków w celu podkreślenia bądź wskazania ich znaczenia np. imiona bóstw były poprzedzane znakiem siedzącej figurki boga a nazwy miast poprzedzał hieroglif słowa "miasto".
Hieroglify
Hieroglify czytane były poziomo - od prawej do lewej lub odwrotnie.
O kierunku odczytywania decydował kierunek w jakim zwrócone były znaki.
Możliwy był też zapis pionowy z góry na dół.
Rozwój pisma egipskiego trwał przez tysiąclecia a jego początki datowane są na ok IV tysiąclecie p.n.e.
Pierwotne piktogramy - obrazki symbolizujące - ryte na kamieniach przekształciły się w ideogramy - znaki pisma wyrażające konkretne przedmioty lub pojęcia.
Następnie pojawiły się fonogramy - znaki wyrażające konkretne głoski a po nich determinatywy - znaki objaśniające umieszczane obok wyrazu określanego.
Ta naturalna ewolucja a w konsekwencji zmiany w piśmie sprawia ze pomimo odkryć Champollion-a i innych badaczy, hieroglify starożytnego Egiptu kryją nadal jeszcze wiele tajemnic a sens niektórych znaków jest do dzisiaj sporny lub nawet nie jest znany.
Niewątpliwie największe problemy występują w odniesieniu do początków pisma.
Wiedza o hieroglifach jest aktualnie dużo bardziej rozwinięta niż w czasach Champoliona, jednak na pełne poznanie i jednoznaczne odczytanie wszystkich tekstów i inskrypcji przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Kartusze
W kartuszach zapisywano dwa najważniejsze imiona królewske.
Właśnie analiza kartuszy a konkretnie kartusza Kleopatry przez Jean-Francois Champollion doprowadziła do rozwiązania zagadki hieroglifów egipskich.

Hieroglify - Karnak
Kamień, Papirus, Pisarze - Skrybowie
Pismo hieroglificzne ulegając zmianom przetrwało od okresu Starego Państwa aż do czasów rzymskich.
Pierwotnie hieroglifami zapisywano wszelkiego rodzaju teksty, religijne i świeckie, na różnych rodzaju materiałach pisarskich.
Wraz z rozwojem pisma zaczęto traktować hieroglify kute w kamieniu i skale jako pismo ornamentalne, związane głównie z treściami religijnymi.
Ewolucja egipskich hieroglifów nastąpiła dzięki upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi w coraz szerszych kręgach społeczeństwa /kapłanie, skrybowie - pisarze/ oraz dostępnośći papirusu który, stał się wyjątkowo trwałym nośnikiem pisma.
Łodygi papirusu krojone w pasy które układano w warstwy przekładane w poprzek względem siebie jedna na drugą.
Naturalne soki papirusu kleiły i usztywniały powstały w ten sposób arkusz.
Na takie arkusze nanoszono pigmentami teksty pisane. Do zapisu na papirusach używano trzcinowych pędzelków.
Wraz z rozpowszechnieniem pisma na papirusach nastąpiła gwałtowna ewolucja styli pisma hieroglificznego.
Już w czasach starożytnych określono trzy podstawowe style pisma: /wg. traktatu Klemensa z Aleksandrii/: epistolarny - demotyczny, hieratyczny i hieroglificzny.
Styl Hieratyczny - był stylem o coraz bardziej uproszczonej formie.
Styl Demotyczny Styl Demotyczny - Epistolarny
był stylem starannego kaligrafowania /przez kapłanów / w którym znaki uproszczono tam dalece że zupełnie nie przypominają pierwotnych hieroglifów - piktogramów.

Cyfry, liczby
W starożytnym Egipcie funkcjonował system dziesiętny.
Specjalne znaki symbolizowały cyfry: 1, 10, 100, 1000 i 10000.
Liczby - zapis hieratyczny
Wykonywano operacje tzw. ułamkach egipskich.
W ułamkach w liczniku zawsze występuje 1, czyli przykładowo występowały ułamki: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 itd.

Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Lipińskiej
Tajemnice papirusów
wydawca: Ossolineum
miejsce wydania: Wrocław
data wydania: 2005
liczba stron: 276
Prawdą jest, że tylko zawód pisarza dawał szansę na zrobienie kariery nawet przez stosunkowo nisko urodzonych młodych ludzi. Wykształcony pisarz w sprzyjających warunkach mógł aspirować do najwyższych stanowisk.
Pisarz był przede wszystkim urzędnikiem państwowym zajmującym się prowadzeniem zapisów wszelkiego rodzaju, ale oprócz notowania swych relacji, rachunków, tekstów prawniczych, listów, traktatów matematycznych i chirurgicznych, tworzył literaturę – powieści, poematy, wiersze liryczne, hymny, medytacje, nauki i lamentacje. Najstarsze teksty literackie pochodzą ze Średniego Państwa (m.in. Złamany życiem, Opowieść Sinuheta, Wymowny wieśniak).
Książka przedstawia tajemnice staroegipskich papirusów oraz inskrypcji, począwszy od zarania pisma aż po literaturę Okresu Późnego.
Autorzy przedstawiają jakich materiałów i przyborów piśmiennych używali starożytni Egipcjanie, jakie gatunki literackie uprawiali, a także jaka była pozycja pisarza w egipskim społeczeństwie.

Krzyż Jerozolimski Jeruzalem - Betlejem Krzyż Jerozolimski Izrael, Palestyna - wycieczka autokarowa

Synaj - Egipt - Wspomnienia z EgituWspomnienia z Egitu
INFORMACJE DLA TURYSTY
NIEZBĘDNIK
INFORMACJE DLA TURYSTY
Pogoda, klimat Klimat i pogoda w Egipcie
Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo
Twoje zdrowie Twoje zdrowie
Zakupy w Egipcie Zakupy w Egipcie
Co zabrać? Co zabrać?
Przelot Przelot
Książki Książki o Egipcie
Przewodniki Przewodniki po Egipcie
Rezydenci Rezydenci w Egipcie
Reklamacja Usługi Reklamacja Usługi Turystycznej
Podstawowe zwroty Podstawowe zwroty po arabsku
Biznes w Egipcie Biznes w Egipcie
SŁOWNICZEK
Podstawowe
zwroty
po arabsku:


1-łehet
2-fnijen
3-fletta
4-arbaa
5-hamsa
6-sytta
7-sabbaa
8-f(s)menia
9-tyssaa
10-aszra

ja - ana
ty - nta/nti (m./ż.)
ona/on - hija/huwa
my - hna
wy - ntuma
oni/one - huma
Kto? - Szkun?
Dlaczego? - Alesz?
Jak? - Kifasz?
Który? - Aszmen?
Gdzie? - Fejn?
Czy jest...? - Wosz kejn...?
Co to jest? - Asz dak szi?
duży/mały - kbir/sghir
otwarty - mehlul
zamknięty - masdud

zobacz więcej !

Akumulatory żelowe i AGM - Baterie pakiety akumulatorów do UPS

Adwokat - pomoc prawna Betlejem, Ziemia Święta Kuchnia Egipska
Egipt - Super Last Minute Opisz swoje wrażenia z pobytu w Egipcie !!! Sennik Egipski

Rejs po Nilu - Egipt REJS PO NILU HURGADA - Egipt HURGADA - Egipt SYNAJ - Sharm el Sheikh SYNAJ - Sharm el Sheikh Wspomnienia z Egitu Wspomnienia z Egitu
Informacje - Egipt INFORMACJA PRAKTYCZNE TURYSTY ATLAS RYB ATLAS RYB Starożytny - Egipt EGIPT STAROŻYTNY NURKOWANIE w EGIPCIE NURKOWANIE w EGIPCIE

Pogoda, temperatury Pogoda, temperatury      Synaj - Egipt - mapy Mapy: Egipt, Synaj      Sennik egipski Sennik egipski      wyślij SMS-aBramka SMS      WAKACJE - FOTO-reportaże z innych miejsc Wakacje


Napisz do nas
Wyślij uwagi do tej strony !
            
Powrót do strony głównej             Cofnij do góry               Copyright © by www.synaj.com