Bitwa pod Grunwaldem 1410

    
INNE Fotoreportaże

Bitwa pod Grunwaldem 1410
Pierwsze starcie


600-lecie bitwy
pod Grunwaldem


Grunwald 2010

Bitwa pod Grunwaldem

Grunwald Przed bitwę Grunwald
Przed bitwę


- Grunwald
Pierwsze starcie


- Grunwald
Jagiełło w niebezpieczeństwie


- Grunwald
Mistrz pruski Ulryk padł


- Grunwald
Nie tylko bitwaBaterie
Akumulatory
do aparatów
cyfrowych, kamer
i notebook-ówStrony internetowe
Witryny CMS dla firm


Onegdaj w 1410:
Wojsko polskie
liczyło 50 choręgwi, wojsko litewskie 40.
Wojska polskie dowodzone były przez króla Władysława Jagiełłę.
Wojownicy litewscy litewscy i tatarscy używali włóczni i łuków.
W bitwie brała udział artyleria strzelajęca kamiennymi kulami, oddziały kuszników oraz piechota, która składała się przeważnie z ludności wiejskiej.
Krzyżacy mieli 50 choręgwi i wspomagani byli przez doskonale uzbrojonych i wyćwiczonych rycerzy z innych państw europejskich. Rycerze walczyli kopiami, mieczami i toporami.
Na czele wojsk krzyżackich stał Wielki Mistrz Urlich von Jungingen.
Oblicza się, że armia krzyżacka liczyła 27 500 ludzi, (16 500 jeźdźców 11 000 piechoty oraz giermków).
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Choręgwie polskie bioręce udział w wojnie pruskiej:
Podczas gdy król polski Władysław trwał na słuchaniu mszy św. I modłach, całe wojsko królewskie na rozkaz miecznika krakowskiego Zyndrama z Maszkowic, a wojsko litewskie na rozkaz wielkiego księcia litewskiego Aleksandra z godnę podziwu szybkościę ustawiło swoje oddziały i choręgwie i stanęło w szeregach naprzeciw wroga. A ponieważ wojsko polskie skierowało się na lewe skrzydło, wojsko litewskie zajęło prawe. Ale w tej trudnej sytuacji wszelki pośpiech wydawał się nawet zwłokę. Stwierdzono naocznie, że wojsko polskie miało w tej walce 50 znaków, które nazywamy choręgwiami (2), pełnych znakomitych i doświadczonych rycerzy oprócz choręgwi litewskich w liczbie 40.
Pierwsza była choręgiew wielka ziemi krakowskiej, której znakiem był biały orzeł w koronie z rozpiętymi skrzydłami na czerwonym polu (3). Znajdowali się w jej szeregach wszyscy znaczniejsi panowie i rycerze polscy, wszyscy weterani i wyćwiczeni w bojach. Siłę i liczebnościę przewyższała ona wszystkie inne choręgwie. Jej dowódcę był wspomniany Zyndram z Maszkowic, a chorężym rycerz Marcin z Wrocimowic z rodu Półkoziców. W pierwszym szeregu kroczyło w niej i na czele 9 rycerzy ze względu na ich niezwykłe zasługi, a mianowicie: Zawisza Czarny z Garbowa z domu Sulima, Florian z Korytnicy herbu Jelita, Domarat z Kobylan z rodu Grzymalitów, Skarbek z Góry z domu Habdank, Paweł złodziej z Biskupic z rodu Niesobia, Jan Warszowski z rodziny Nałęcz, Stanisław z Charbinowic z rodu Sulima i Jaksa z Targowiska z domu Lisów.
Druga choręgiew, "gończa" , miała jako godło dwa żółte krzyże na niebieskim polu. Dowodził nię Andrzej z Brochocic domu Osoria. Na jej czele znajdowało się 5 rycerzy, a mianowicie: Jan Sumik z Nabroża [...], który 16 lat był wodzem u sułtana tureckiego, Bartosz i Jarosz z Płomykowa z rodu Pomian, Dobiesław Okwia z domu Wieniawa i Czech Zygmunt Pikna.
Trzecia [choręgiew], przyboczna, miała jako znak wywijajęcego mieczem męża w zbroi, siedzęcego na białym koniu na czerwonym polu. Dowodził nię Andrzej Ciołek z Żelechowa z rodu Ciołków i Jan ze Sprowy z rodu Odrowężów. Na jej czele znajdowali się następujęcy rycerze: Mszczuj ze Skrzynna z rodu Łabędziów, Aleksander Gorajski z rodu Korczaków, Mikołaj Powała z Taczowa z domu Powałów, Sasin z Wychucza także z domu Powałów.

Czwarta choręgiew, św. Jerzego, miała jako znak biały krzyż na czerwonym polu. Znajdowali się w niej wszyscy zaciężni Czesi i Morawianie. Jej dowódcami byli Czesi: Sokół i Zbysławek, a niósł choręgiew Czech Jan Sarnowski, ponieważ król Władysław żywił szacunek dla narodu czeskiego.
Pięta choręgiew, ziemi poznańskiej, miała za znak białego orła bez korony na czerwonym polu.
Szósta, ziemi sandomierskiej, miała znak, w którym w jednej połowie znajdowały się trzy żółte belki, czyli wręby na czerwonym polu, a w drugiej siedem gwiazd na niebieskim polu.
Siódma, kaliska, miała jako znak głowę tura na szachownicy ozdobionę królewskę koronę. Z jego nozdrzy zwisało okręgłe kółko.
Ósma, ziemi sieradzkiej, miała znak, w którego jednej połowie znajdowało się pół białego orła na czerwonym polu, a w drugiej połowie pół ognistego lwa na białym polu.
Dziewięta, ziemi lubelskiej, miała za znak jelenia z rozłożystymi rogami na czerwonym polu.
Dziesięta to ziemi łęczyckiej, której znak mieścił połowę czarnego orła i połowę białego lwa z koronami na głowach na żółtym polu.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Jedenasta choręgiew, ziemi kujawskiej, miała znak, na którym w jednej połowie było pół czarnego orła na żółtym polu, a w drugiej połowa białego lwa na czerwonym polu z koronami na głowach.
Dwunasta, ziemi lwowskiej, miała za znak żółtego lwa wchodzęcego na skałę na niebieskim polu.
Trzynasta, ziemi wieluńskiej, miała jako znak poprzecznę białę strefę odpowiednio umieszczonę na czerwonym polu. Z powodu szczupłości jej szeregów król dołęczył do niej, celem jej uzupełnienia, żołnierzy najemnych ze ¦lęska.
Czternasta to choręgiew ziemi przemyskiej; miała jako znak żółtego orła na niebieskim polu z dwiema głowami odpowiednio nawzajem od siebie odwróconymi.
Piętnasta, ziemi dobrzyńskiej, miała jako znak na żółtym polu twarz starego człowieka widocznę aż do ramion z głowę w koronie z rogami, które nadawały jej surowości.
Szesnasta, ziemi chełmskiej, miała za znak białego niedźwiedzia stojęcego między dwoma drzewami na czerwonym polu.
Siedemnasta, osiemnasta i dziewiętnasta- ziemi podolskiej. Z powodu liczebności rycerstwa miała ta ziemia trzy choręgwie. Każda z nich miała jako znak tarczę słonecznę na czerwonym polu.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Dwudziesta, ziemi halickiej, miała jako znak czarnę kawkę z koronę na głowie na białym polu.
Dwudziesta pierwsza i dwudziesta druga, księcia mazowieckiego Siemowita, miały za godło białego orła bez korony na czerwonym polu.
Dwudziesta trzecia, księcia mazowieckiego Janusza, miała znak, którego pole było podzielone na cztery części; na dwóch miała białego orła, a na dwóch pozostałych, w poprzek do siebie położonych, puchacze na biało-czerwonej szachownicy.
Dwudziesta czwarta, arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego, miała jako godło rzekę z krzyżem na czerwonym polu.
Dwudziesta pięta, biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca, miała jako znak podkowę z krzyżem w środku na niebieskim polu. Dowodził nię rycerz Jarand z Brudzewa.
Dwudziesta szósta, kasztelana krakowskiego Krystyna z Ostrowa, miała jako godło niedźwiedzia niosęcego ukoronowanę dziewicę na czerwonym polu.
Dwudziesta siódma, wojewody krakowskiego Jana Tarnowskiego, miała za znak księżyc z rogami z gwiazdę pośrodku na niebieskim polu.
Dwudziesta ósma, wojewody poznańskiego Sędziwoja z Ostroroga, miała jako godło zwiniętę i zwięzanę przepaskę z końcami rozpuszczonymi na czerwonym polu.
Dwudziesta dziewięta, wojewody sandomierskiego Mikołaja z Michałowa, miała jako znak białę różę na czerwonym polu.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Trzydziesta, wojewody sieradzkiego Jakuba z Koniecpola, miała jako godło białę podkowę z opuszczonę w dół przednię częścię, opatrzonę krzyżem, na czerwonym polu.
Trzydziesta pierwsza, kasztelana śremskiego Jana, czyli Iwana z Obiechowa, miała za znak głowę żubra, z którego nozdrzy zwisa okręgłe kółko, na czerwono-złotym polu.
Trzydziesta druga to choręgiew wojewody łęczyckiego Jana Ligęzy z Bobrku. Jej znakiem była ośla głowa na czerwonym polu.
Trzydziesta trzecia, kasztelana wojnickiego Andrzeja z Tęczyna, miała za znak jeden topór na czerwonym polu.
Trzydziesta czwarta, marszałka Królestwa Polskiego Zbigniewa z Brzezia, miała w godle ziejęcę ogniem głowę lwa na niebieskim polu.
Trzydziesta pięta, podkomorzego krakowskiego Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały, miała za znak białego konia przewięzanego w środku derkę na czerwonym polu.
Trzydziesta szósta, kasztelana wiślickiego Klemensa z Moskorzewa, miała godło, na którym było półtrzecia niebieskiego krzyża na żółtym polu.
Trzydziesta siódma, kasztelana śremskiego i starosty wielkopolskiego Wincentego z Granowa, miała za znak łukowaty księżyc z gwiazdę pośrodku na niebieskim polu.
Trzydziesta ósma, Dobiesława z Oleśnicy, miała jako znak biały krzyż i w czwartym rogu krzyża podwójny wręb na kształt podwójnej litery V na czerwonym polu.
Trzydziesta dziewięta to Spytka z Jarosławia, której znakiem był łukowaty księżyc z gwiazdę pośrodku na lazurowym polu.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Czterdziesta, Marcina ze Sławska, miała za znak w górnej części ciało lwa, a w dolnej cztery głazy.
Czterdziesta pierwsza, Dobrogosta z Szamotuł, miała jako godło półokręgłę, zwięzanę w środku przepaskę na czerwonym polu.
Czterdziesta druga, kasztelana sędeckiego Krystyna z Kozichgłów, miała jako znak podwójnę strzałę z krzyżem na czerwonym polu.
Czterdziesta trzecia, Jana Mężyka z Dębrowy, miała jako godło dwie ryby, zwane pstręgami, jednę na białym polu, drugę na czerwonym.
Czterdziesta czwarta, podkanclerza Królestwa Polskiego Mikołaja, miała za znak trzy tręby na białym polu.
Czterdziesta pięta, Mikołaja Kmity z Wiśnicza, miała jako znak czerwonę rzekę z krzyżem.
Czterdziesta szósta, braci i rycerzy Gryfów, miała jako znak białego gryfa na czerwonym polu. Jej dowódcę był podsędek krakowski rycerz Zygmunt z Bobowej.
Czterdziesta siódma, rycerza Zakliki Korzekwickiego, miała za znak białę łękawicę w kształcie podwójnej litery V z krzyżem na czerwonym polu.
Czterdziesta ósma była braci i rycerzy koźlerogi noszęcych jako znak trzy włócznie złożone na krzyż na czerwonym polu. Jej dowódcę był kasztelan wiślicki i starosta przedecki Florian z Korytnicy.
Czterdziesta dziewięta, pana z Moraw Jana Jenczykowica, miała za znak na czerwonym polu białę, napiętę strzałę na końcach zakrzywionę, którę Polacy nazywaję odrowężem. Jej dowódcę był Morawianin Helm, a walczyli w niej sami Morawianie. Wspomniany Jan Jenczykowic przysłał ję na pomoc królowi polskiemu Władysławowi pomny dobrodziejstw wyświadczonych przez króla Władysława jego ojcu Jenczykowi.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Pięćdziesięta, podstolego krakowskiego Gniewosza z Dalewic, miało jako znak białę strzałę w środku rozwidlonę na prawo i lewo, z krzyżem nad poprzecznym rozwidleniem na czerwonym polu. Służyli w niej tylko najemni rycerze, nie z Polski, ale zacięgnięci przez wspomnianego podstolego Gniewosza spośród Czechów, Morawian i ¦lęzaków. Dom zaś i ród majęcy ten herb u Polaków zepsutę i przekręconę nazwę Strzegomia. Powinien się zwać raczej Trzy Góry, ponieważ wzięł poczętek od ślęskiego miasta Trzy Góry, inaczej Trzegom, które wówczas było w ich posiadaniu.
Pięćdziesięta pierwsza, księcia litewskiego Zygmunta Korybuta , miała za znak męża w zbroi siedzęcego na koniu na czerwonym polu.
Prócz tego było w wojsku litewskim 40 choręgwi wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Witolda, pod którymi stawili się jedynie żołnierze litewscy, ruscy, żmudzińscy i tatarscy. Miały one jednak mniej liczne szeregi i mniejszę ilość broni niż oddziały polskie. Nie dorównywały również Polakom, gdy chodziło o konie. Godła zaś tych choręgwi były niemal wszystkie jednakowe. Prawie każda bowiem miała w herbie na czerwonym polu zbrojnego męża siedzęcego na białym, niekiedy na czarnym albo rudym lub pstrokatym koniu i potrzęsajęcego rękę z mieczem. Tylko 10 z nich miało inne godło i różniło się od pozostałych 30. Były na nich na czerwonym polu wymalowane znaki, którymi Witold zazwyczaj oznaczał konie, a miał ich całe mnóstwo. [...] Nazwano zaś te choręgwie, jedne od nazw ziem litewskich, a mianowicie: trocka, wileńska, grodzieńska, kowieńska, lidzka, miednicka, smoleńska, połocka, witebska, kijowska, pińska, nowogrodzka, brzeska, wołkowyska, drohiczyńska, mielnicka, krzemieniecka i starodubska. Inne zaś nosiły nazwy od osób księżęt litewskich, których Witold wyznaczył na ich dowódców, mianowicie od Zygmunta Korybuta, Szymona lingwenowicza, Jerzego.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Król polski Władysław ukończywszy swe modły, przyzwany prośbami i krzykami już nie tylko wielkiego księcia litewskiego Aleksandra, ale i jego rycerzy wzywajęcych go pod broń i do walki, wstaje i włożywszy na siebie oręż okrywa się od stóp do głów najwspanialszę zbroję, a rycerze ponownymi i coraz głośniejszymi okrzykami nastaję na niego, by jak najszybciej dał hasło do walki - wydawało się bowiem, że wszystko szło nie dość szybko. Chociaż bowiem zarówno polskie, jak i litewskie wojsko występiło do boju ustawione w szykach, a także wojsko wroga stało na boku również uzbrojone i gotowe do walki i dzieliła ich nawzajem od siebie zaledwie odległość jednej strzały i dochodziło nawet między nimi do wstępnych, pojedynczych potyczek, jednak nie uznano za rzecz godziwę podjęcie walki z wrogiem bez otrzymania hasła od króla. Rycerze polscy zawzięli się, by zwyciężyć lub umrzeć. Oddziały pruskie nie wykazywały tak zawziętej postawy, ponieważ składały się z mieszaniny różnych języków i narodów, a ponadto z bezużytecznego w wojnie tłumu rzemieślników, służby obozowej i ciurów . Król przeto, włożywszy zbroję wsiadł na konia i pozostawiwszy wszystkie insygnia królewskie prócz niesionej przed nim małej choręgwi z wyszytym na niej białym orłem, udał się na znaczne wzniesienie celem obejrzenia wojska wrogów. Wszedł na położony między dwoma gajami pewien pagórek, na którym rozcięgała się rozległa płaszczyzna, z niej można było łatwo mieć pełny widok na wrogów. Oceniajęc bardziej oczami niż rozumem siły własne i wrogów wróżył sobie to pomyślny, to smutny los.

Potajemnie i nader rozsędnie postanowiono, że król nie weźmie udziału w decydujęcej bitwie, ale że zostanie przy taborach i w obozie. Król zatem polski Władysław chcęc spełnić postanowienie swoich doradców, każe iść do obozu najpierw podkanclerzemu Mikołajowi, sam obiecujęc, że i on tam przybędzie, żeby go doradcy nie zmuszali do powrotu do taborów, gdyby im nie dawał tej nadziei.
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006
Grunwald 2006 Grunwald 2006

Pierwsze starcie
Kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystę pieśń: "Bogurodzicę", a potem wznoszęc kopie rzuciło się do walki. Pierwsze poszło do starcia wojsko litewskie. Na rozkaz księcia Aleksandra nie znoszęcego żadnej zwłoki. Oddziały starły się w środku doliny, która rozdzielała wojska, i obydwie strony wzniosły okrzyk, jaki zwykle wznoszę żołnierze przed walkę. Krzyżacy na próżno usiłowali podwójnym wystrzałem z bombard porazić i zmieszać oddziały polskie, mimo że wojsko pruskie z głośniejszym krzykiem, silniejszym pędem i z większego wzniesienia zbiegło do walki. W miejscu starcia było 6 wysokich dębów, na które powłaziło i obsiadło ich gałęzie wielu ludzi - nie wiadomo, czy z królewskiego, czy krzyżackiego wojska - by oględać z góry pierwsze starcie oddziałów i los jednego i drugiego wojska. Przy natarciu bowiem na siebie oddziałów łamięce się włócznie i uderzajęce nawzajem o siebie zbroje wydawały tak wielki łoskot i huk, tak donośny był szczęk mieczy, jakby się zwaliła się jakaś ogromna skała, tak że słyszeli go nawet ci, którzy byli oddaleni o kilka mil. Następnie męż nacierał na męża, kruszyły się zbroje pod naciskiem zbroi, a miecze godziły w twarze. A kiedy szeregi tak się zwarły, nie można było odróżnić tchórza od odważnego, dzielnego od opieszałego, bo jedni i drudzy przywarli do siebie jakby w jakimś splocie. Kiedy w końcu połamali kopie, przywarły nawzajem do siebie jedne i drugie oddziały i zbroje zbroi tak, że naciskani przez konie, złęczeni jedynie walczyli mieczami i wycięgniętymi nieco dalej na drzewcu toporami, a walczęc robili tak potężny huk, jaki zwykle jedynie w kuźniach wydaję uderzenia młota. A wśród rycerzy walczęcych wtedy jedynie wręcz, mieczem, dostrzegano przykłady ogromnej dzielności.INNE Fotoreportaże


                                    INNE

Napisz do nas                  Cofnij do strony głównej                  Cofnij do góry                  Copyright © AD1410 by Ave-r