EGIPT    -   www.synaj.com

SYNAJ    *   REJS PO NILU    *   HURGADA - MARSA ALAM    *   NURKOWANIE
INFO TURYSTY    *   MAPY, POGODA    *   BEZPIECZEŃSTWO    *   EGIPT STAROŻYTNY

WCZASY - WAKACJE - INFORMACJE
STAROŻYTNY-EGIPT STAROŻYTNY
EGIPT
Egipt - historia Synaj - historia Exodus Kobiety, uroda Sennik Egipski
Piramidy Egipskie Obeliski Egipskie Grobowce Dolina Królów Teby, Dolina Królowych Mitologia Egipska
Faraonowie Królowe Mumie Egipskie Hieroglify Egipskie Muzea

Faraonowie
Ramzes II
Totmes III,


EGIPT:
Synaj SYNAJ
Rejs po Nilu - Egipt REJS PO NILU
HURGADA - Egipt HURGADA
Informacje - Egipt INFORMACJE DLA TURYSTY
Mapa - Egipt MAPY, POGODA
Mapa - Egipt KUCHNIA EGIPSKA
Starożytny - Egipt EGIPT STAROŻYTNYCo zabrać? - Egipt Co zabrać?
do Egiptu

Sharm El Sheikh - Synaj Sharm El Sheikh
Fotogalerie, informacje

Abu Simbel - Egipt Abu Simbel
Fotogalerie, informacje

Kair - Egipt Kair
Giza, Piramidy

Nurkowanie - Egipt Nurkowanie
Snorkowanie

Morze Czerwone
Miejsca nurkowe
Wspomnienia z Egitu Wspomnienia z Egitu
Nadesłane relacje

SMS - Bramka Bramka SMS

Wyślij swoje wspomnienia z Egiptu Współpraca, napisz teraz!
Pisz do nas, pokaż swoją fotorelację z Egiptu

Baterie SLA

Last Minute
Egipt - oferty Last Minut
Piramidy Egipskie

Obeliski Egipskie

Grobowce Dolina Królów

Teby, Dolina Królowych

Mitologia Egipska

Faraonowie
Ramzes II
Totmes III,

Królowe
Nefertiti
Hatszepsut
Kleopatra

Mumie Egipskie
Egipska Księga Umarłych
Hieroglify Egipskie

Muzea Muzea Egipskie na świecie
Muzeum Egipskie w Kairze
Muzeum Egipskie w Londynie
Muzeum Archeologiczne Petrie w Londynie
Muzeum Egipskie w Berlinie
Muzeum Egipskie w Paryżu

Egipt - historia
Synaj - historia
Exodus

Sennik Egipski

Najwięksi Królowie Władcy Egiptu - Egipt Faraonów
STAROŻYTNY EGIPT

STAROŻYTNY EGIPT

Faraonowie Egipski władca - Faraon był jednoczesnie bogiem i królem na ziemi. Należał jednocześnie do niebios i ziemskiego świata ludzi. Pełnił rolę pośrednika pomiędzy poddanymi a boskim panteonem.
Faraon był uznawany za potomka bogów, choć pełną boskość osiągał dopiero po śmierci.
Rozległość faktycznej władzy faraona i jego boskość ulegała przemianom.
W miarę wykształcania się licznych i silnych grup społecznych /kapłanów, arystokratów/ Faraon musiał zabiegać o ich względy.
Jeśli nie okazywał się wystarczająco silny, sprytny lub mądry jego władza słabła, a w skrajnych przypadkach dochodziło do obalenia i przejmowania rządów.
Słowo faraon wprowadzili Grecy zniekształcając wersją egipskiego peer-aa /wielki dom/. Faraonami byli królowie i oni dziedziczyli w linii męskiej władzę, jednak zdażały się wyjątki.
W histori starożytnego Egiptu cztery kobiety zostały faraonem lub królem: Neferusobek, Hatszepsut, Tauseret i Kleopatra.
Najwybitniejsi oraz najbardziej znani Faraonowie to: Tuthanamon, Ramzes II, Totmes III, Seti I.

Tutanchamon Tutanchamon Faraon Tutanchamon żył ok. 1367 - 1349 p.n.e.
Tutanchamon dzięki sensacyjnemu odkryciu praktycznie nie naruszonego, szokującego blaskiem złota grobowca jest zapewne najbardzej znanym Faraonem.
Tutanchamon w histori Egiptu był mało znaczącym władcą i rządził krótko /ok 9lat/.
W porównaniu do dokonań najpotężniejszego faraona Ramzesa II panującego 62 lata znaczenie Tutanhamona w historii Egiptu jest faktycznie minimalne.

Faraonem został mając zaledwie dziesięć lat.
Ojcem Tutanhamona był Echnaton matką Kija - drugorzędna żona Echnatona
Tutanhamon ożenił się z Anchesenamon - córką Echnatona i słynącej z urody Nefertiti.
Echnaton z Nefertiti wprowadzili po raz pierwszy w dziejach świata monoteizm w boga Atona co spowodowało konflikt z kapłanami od stuleci czczącymi Amona.
Faraon ostatecznie przegrał tą konfrontację co świadczy o sile i znaczeniu ówczesnej warstwy kapłanów.
Syn Echnatona początkowo występował pod imieniem Tutanchaton (żywy-wizerunek-Atona), po upadku reformy religijnej zmienił je na Tutanchamon (żywy-wizerunek-Amona) i przeniósł się z Tell el-Amarna - mista Atona budowanego przez Echnatona do Teb dawnej stolicy miejsca kultu Amona.
W wieku 19 lat zmarł nagłą śmiercią, być może został zamordowany.
Wskazywać na to mogłyby zdjęcia rentgenowskie jego czaszki.
Trójka podejrzanych która potencjalnie miała motyw i możliwości zabójstwa to Generał Horemheb, Wezyr Aye, Żona Anchesenamon.
Horemheb został faraonem po Tutanchamonie i kazał zatrzeć pamięć o młodym królu.
Wezyr Aye również został faraonem i zmusił do ożenku żonę Tuta - Anchesenamon.
Z grona podejrzanych można raczej usunąć żonę Anchesenamon która, po śmierci Tutanchamona wysłała rozpaczliwy, wołający o pomoc list do króla Hetytów / - śmiertelnego wroga Egiptu/ prosząc, by przysłał jej swojego syna na męża. Zostało to udaremnione a królewicz zginał /z rozkazu Aya bądz Horemheba/, nie dotarwszy do Anchesenamon.
Potwierdzenia i roztrzygnięć niestety nie dały badania naukowców, specjalistów kryminalistyki a nawet prześwietlenia dokonane tomografem komputerowym.
Naukowcy wysnuli również wątek otrucia Tutanhamona.
Wszystko to jednak tylko sensacyjne poszlaki.
tuthankamon Historyczną konsekwencją wynikającą ze śmierci Tutanchamona - nie posiadającego jeszcze potomka było wygaśnięcie i koniec wielkiej dynastii.

Zestawienie znanych dynastii faraonów w układzie hronologicznym:

Okres Wczesnodynastyczny - Archaiczny - ok. 3100-2686 roku p.n.e.

I dynastia tynicka (ok. 3100 p.n.e. - 2890 p.n.e.) - Narmer, Aha, Dżer, Dżet, Den, Anedżib, Semerchet, Kaa
II dynastia tynicka (ok. 2890 p.n.e. - 2686 p.n.e.) – Hotep, Nubnefer, Baneteru, Uadżans, Neferkare, Nefersokar.

Stare Państwo - ok. 2686-2181 roku p.n.e.

III dynastia (ok. 2686 - 2613 p.n.e.) – Nebka, Dżeser, Dżeser Teti, Sedżes (?),Neferka, Hu.
IV dynastia (ok. 2613 - 2498 p.n.e.) – Snerfu, Chufu, Redżedef, Chaefre, Baufre, Menkaure, Menkaure, Dedefptah.
V dynastia heliopolitańska (ok. 2498 - 2345 p.n.e.) - Userkaf, Sahure, Neferirkare Kakai, Szepseskare Isi, Neferefre, Niuserre Ini, Menkauhor Akauhor, Dżedkare Rzezi, Unas.
VI dynastia (ok. 2345 - 2181 p.n.e.) - Teti, Userkare, Merire Pepi I, Merenre Antyemsaf I, Meferkare Pepi II, Merenre Antyemsaf II, Menbkare.

Pierwszy Okres Przejściowy

VII dynastia (ok. 2181 - 2173 p.n.e.) lista znanych władców panujących w tym okresie – Neferkare, Neferkare Nieb, Dżedkare Szemai, Neferkare Chendu, Merienhor Neferkamin, Nikare, Neferkare Terenu, Neferkahor.
VIII dynastia tebańska (ok. 2173 - 2160 p.n.e.) – Uadżkare Pepisonbe, Neferkamin Anu, Kakare Ibi, Neferkare, Neferkauhor Kapuibi, Neferirkare.
IX dynastia herakleopolitańska (ok. 2160 - 2120 p.n.e.) – Meribre Cheti I, Neferkare Nebkaure, Cheti II, Setut.
X dynastia herakleopolitańska (ok. 2120 - 2060 p.n.e.) – Merihathor, Neferkare, Uachare Cheti III, Merikare, Nebkaure Cheti IV.

Średnie Państwo - tebańskie - około 2133-1786 roku p.n.e.
XI dynastia tebańska (ok. 2133 - 1991 p.n.e.) - Mentuhotep I, Antef I, Antef II, Antef III, Nebhepetre Mentuhotep II, Seanchkare Mentuhotep III, Nebtauire Mentuhotep IV.
XII dynastia (ok. 1991 - 1786 p.n.e.) - Sehetepibre Amenemhat I, Cheperkare Senusret I, Cheperkare Senusret I, Nebkaure Amenemhat II, Chakeperre Senusret II, Chakaure Senusret III, Nimaatre Amenemhat III, Macherure Amenemhat IV, Sebekkare Sebeknefrure.

Drugi Okres Przejściowy

XIII dynastia (ok. 1786 - 1633 p.n.e.) – Wegaf, Senbuf Amenemhat V, Sekhemre Khutawi, Amenemhat VI, Sehetepibre, Iufeni, Amenemhat VII, Nebnun Semenkare, Hornedjheriotef, Sewdjkare I, Sewdjkare I, Sebekhotep I, Reniseneb, Hor I, Amenemhat VIII, Amenemhat IX Sebekhotep II, Khendjer, Imiramesha, Antef IV, Seth I, Panteni, Ameni Kemu, Ibi, Aakeni, Sebekhotep III, Neferhotep I, Sahathor, Sebekhotep IV, Sebekhotep V, Iaib, Ai I, Sebekhotep VI, Ini, Sankhenre Suadjetu, Ind, Neferhotep II, Hori, Sebekhotep VII, Didumes, Ibi, Senebmiu, Sekhaenre, Merkheperre, Merikare, Senweseret IV, Montuemsaf, Neferhotep III, Mentuhotep V, Nerkare, Wesermontu, Sebekhotep VIII, Ini, Mentuhotep VI, Senaib, Sebekhotep IX, Wepwawetemsaf, Hor Meritami, Sebekai, Khuiiker.
XIV dynastia (ok. 1786 - 1603 p.n.e.) przypisuje się tej dynastii panowanie około 66 władców z pięciu rodzin, jednak wiele imion nie da się odczytać. – Nehesi, Khatire, Nebfawre, Sehebre, Meridjefare, Sewadjkare II, Nebdjefare, Wbenre, Awtibre, Herwibre, Nebsenre, Sekheperenre, Djedkherure, Sankhibre, Kanefertumre, Kakemetre, Neferibre, Ankhkare, Menibre, Hebi, Aped, Hepw, Shemsu, Wrkai, Bebnem, Seth II, Sinu, Hor III, Nibef, Penestensepti, Kherhemwetshepsut, Khuihemwet.
XV dynastia Dynastia Wielkich Hykosów (ok. 1674 - 1567 p.n.e.) - Maibre Szeszi, Meruserre Jakobher, Seuserence Chain, Auserre Apopi, Nebchepeszre Apopi, Nebchepeszre Apopi, Aasehere Chamudi.
XVI dynastia Dynastia Małych Hykosów (ok. 1684 - 1567 p.n.e.) z tego okresu pewne jest tylko osiem imion władców - Anat-Her, Weser-Anat, Semqen, Seket, Wasa, Qar, Seneferankhre Pepi III, Beb-ankh, Nebmaatre, Nikare II, Meribre, Aahetepre, Aaneterre, Nebwankhre, Ahetepre, Nebweserre, Khaweserre, Khaimure, Yakob-baal, Yakobaam, Yam, Amu.
XVII dynastia (1650 - 1567 p.n.e.) - Sechemre Uahcha Rehotep, Sechemre Uepmaat Antef, Nebcheperre Antef, Sechemre Uadżachau Sebekemsaf, Sechemre Sementaui Dżechuti, Senachtenre Tao, Sekenenre Tao, Uadżcheperre Kames

Nowe Państwo Tebańskie - około 1567-1085 roku p.n.e.

XVIII dynastia (1567 - 1320 p.n.e.) - Nebpehtire Ahmosis, Dżeserkare Amenhotep I, Aacheperkare Totmes I, Aacheperanre Totmes II, Maatkare Hatszepsut, Mencheperre Totmes III, Aacheperure Amenhotep II, Mencheperure Totmes IV, Nebmaatre Amenhotep III, Nefercheperure Amenhotep IV – Echnaton, Semenchkare, Nebcheperure Tutanchamon, Chepercheperure Aj, Dżesercheperure Horemheb.
XIX dynastia (1320 - 1200 p.n.e.) - Menpehtire Ramzes I, Menmaatre Seti I, Usermaatre Ramzes II, Baenre Amenemes, Usercheperure Seti II, Aachenre Setepnere Merenptah Siptah, Sitre Merietamon Tausret, Jarsu.
XX dynastia (1200 - 1085 p.n.e.) - Userkaure Setnacht, Usermaatre Mariamon Ramzes III, Usermaatre Setepenamon Ramzes IV, Usermaatre Secheperenre Ramzes V, Nabmaatre Meriamon Ramzes VI, Usermaatre Miamon Ramzes VII, Usermaatre Achnamon Ramzes VIII, Nefrekare Satepenre Ramzes IX, Chepermaatre Setepenre Ramzes X, Chepermaatre Setpenptah Ramzes XI.

Trzeci Okres Przejściowy
XXI dynastia (1085 - 950 p.n.e.) - Chedżcheperre Setepnere Smendes, Neferkare Hekauaset Psusennes I, Usermaatre Setepenamon Amenemope, Nutcheperre Setepenamon Siamon, Ticheperure Setepenamon Psusennes II.
Arcykapłani Świątyni Amona w Tebach (1085 - 950 p.n.e.) – Herihor, Pianchi, Pinedżem I, Masaharta, Mencheperre, Nesbenebded, Pinedżem II.
XXII dynastia libijska (950 - 730 p.n.e.) - Szeszonk I, Osorkon I, Takelot I, Osorkon II, Szeszonk II, Takelot II, Szeszonk III, Pamai, Szeszonk IV.
XXIII dynastia libijska (ok. 817 - 730 p.n.e.) – Pedubastis, Szeszonk V, Osorkon III, Takelot III, Amonrud (?),Osorkon IV.

Epoka Późna

XXIV dynastia saicka (730 - 715 p.n.e.) – Tefnacht, Bakenranef.
XXV dynastia nubijska-kuszycka (751 - 656 p.n.e.) – Pianchi, Szabaka, Szabataka, Taharka, Tanutamon.
XXVI dynastia saicka (663 - 525 p.n.e.) - Psametyk I, Necho, Psametyk II, Apries, Amazis, Psametyk III.
XXVII dynastia, perscy władcy z dynastii Achemenidów (525 - 404 p.n.e.) - Kambyzes II, Dariusz I Wielki, Kserkses, Artakserkses I, Dariusz II.
XXVIII dynastia (404 - 398 p.n.e.) - Amyrtajos.
XXIX dynastia (398 - 378 p.n.e.) - Neferites I, Achoris, Psamutis, Neferites II.
XXX dynastia (378 - 341 p.n.e.) - Nektanebo I, Teos, Nektanebo II.

Władcy perscy, którzy nie tworzą osobnej dynastii (341 - 330 p.n.e.) - III, Ochos, Arses, Dariusz III Kadamon.

Okres grecko - ptolomejski - 305-30 rok p.n.e.

Władcy macedońscy (332 - 304 p.n.e.) - Aleksander Wielki, Filip Arrhidaeus, Aleksander IV.

Dynastia Lagidów - Ptolemeusze - (305 - 30 p.n.e.) - Ptolemeusz I Soter I, Ptolemeusz II Filadelfos, Ptolemeusz III Euergetes I, Ptolemeusz IV Filopator I, Ptolemeusz V Epifanes, Ptolemeusz VI Filometor, Ptolemeusz VII Neos Filopator II, Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon, Ptolemeusz IX Soter II Lathyros, Ptolemeusz X Aleksander I, Kleopatra III, Kleopatra Berenike III, Ptolemeusz XI Aleksander II, Ptolemeusz XII Neos Dionizos, Berenike IV, Kleopatra VII Filopator, Ptolemeusz XIII Neos Dionizos, Ptolemeusz XIV, Ptolemeusz XV Cezarion

Szczypta historii Egiptu

/minimum dla Tych , którzy jeszcze nigdy się z nią nie spotkali.../
Szczypta historii Egiptu

Szczypta historii Synaju

/zarys od czasów starożytnych, poprzez okres biblijny ... do dzisiaj/
Szczypta historii Synaju

Sennik Egipski, Wyrocznia Amona

Sennik Egipski, Wyrocznia Amona
INFORMACJE DLA TURYSTY
NIEZBĘDNIK
INFORMACJE DLA TURYSTY
Pogoda, klimat Klimat i pogoda w Egipcie
Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo
Twoje zdrowie Twoje zdrowie
Zakupy w Egipcie Zakupy w Egipcie
Co zabrać? Co zabrać?
Przelot Przelot
Książki Książki o Egipcie
Przewodniki Przewodniki po Egipcie
Rezydenci Rezydenci w Egipcie
Reklamacja Usługi Reklamacja Usługi Turystycznej
Podstawowe zwroty Podstawowe zwroty po arabsku
Biznes w Egipcie Biznes w Egipcie
SŁOWNICZEK
Podstawowe
zwroty
po arabsku:


1-łehet
2-fnijen
3-fletta
4-arbaa
5-hamsa
6-sytta
7-sabbaa
8-f(s)menia
9-tyssaa
10-aszra

ja - ana
ty - nta/nti (m./ż.)
ona/on - hija/huwa
my - hna
wy - ntuma
oni/one - huma
Kto? - Szkun?
Dlaczego? - Alesz?
Jak? - Kifasz?
Który? - Aszmen?
Gdzie? - Fejn?
Czy jest...? - Wosz kejn...?
Co to jest? - Asz dak szi?
duży/mały - kbir/sghir
otwarty - mehlul
zamknięty - masdud

zobacz więcej !

najwieksza oferta baterii - www.aver.pl

Adwokat, Prawnik Betlejem, Ziemia Święta Linki do stron o Egipcie
Egipt - Super Last Minute Opisz swoje wrażenia z pobytu w Egipcie !!! Sennik Egipski

Rejs po Nilu - Egipt REJS PO NILU HURGADA - Egipt HURGADA - Egipt SYNAJ - Sharm el Sheikh SYNAJ - Sharm el Sheikh Wspomnienia z Egitu Wspomnienia z Egitu
Informacje - Egipt INFORMACJA PRAKTYCZNE TURYSTY Mapa - Egipt MAPY, POGODA Starożytny - Egipt EGIPT STAROŻYTNY NURKOWANIE w EGIPCIE NURKOWANIE w EGIPCIE

SMS - Bramka Bramka SMS              WCZASY - FOTOGALERIE

Napisz do nas
Wyślij uwagi do tej strony !
            
Powrót do strony głównej              Cofnij do góry               Copyright © by www.synaj.com